Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Broń pancerna i materiał spadający z nieba – czyli o sztuce okopowej powstałej na ziemiach polskich (3)

Z punktu widzenia definicji sztuki okopowej przedmioty wykonane z pozostałości sprzętu wojskowego należy rozpatrywać obok np. nożyków do papieru z pierścieni wiodących tak popularnych w czasach I wojny światowej, popielniczek, wazonów czy biżuterii. Wymiar artystyczny w tym przypadku nie był tak ważny jak użyteczność i trwałość wymuszona potrzebą chwili.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER