Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Baczyński rozbudza wyobraźnię. Rozmowa z prof. Karolem Samselem

Baczyński do dziś rozbudza wyobraźnię, porównywany do Słowackiego i poetów romantyzmu - mówi prof. Karol Samsem, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Marcinem Jagiełowiczem. 4 sierpnia przypada rocznica śmierci poety.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER