Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Repatriacje: co nowego od uchwalenia ustawy

Moskiewskie władze zsyłały Polaków na Wschód już w XVIII wieku. Ostatnia fala zsyłek miała miejsce w latach 50. XX wieku. Polskie władze, nawet po wyrwaniu się spod kurateli Kremla, przez długi czas niewiele robiły, aby odwrócić bieg dziejów. Wreszcie udało się to zmienić, dziś jako państwo robimy wszystko, żeby naprawić dziejową krzywdę.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER