Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Dla Białorusinów Polska jest krajem szansy i normalności

Polska i Litwa stają się najważniejszymi centrami działania dla Białorusinów. Coraz bardziej widać analogię z czasami, gdy polska emigracja w czasie wojny i lat PRL skupiała się w Londynie i Paryżu – pisze Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor Biełsat TV

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2021-22 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER