Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Dorota JANISZEWSKA-JAKUBIAK: Robimy wszystko, by uratować wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Ukrainy

Podczas gdy tysiące Polaków angażuje się w ratowanie bezcennego życia ludzkiego i pomoc uciekinierom wojennym z Ukrainy, my staramy się na terenie tego napadniętego przez Rosję kraju wspierać również ratowanie materialnego dziedzictwa kulturowego – Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu Polonika.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER