Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Działalność izb porodowych w Stargardzie oraz w Pile

Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie działalności izb porodowych w Stargardzie oraz w Pile, w których osadzono ciężarne robotnice przymusowe pochodzenia polskiego. Warunki bytowe w powyższych placówkach były bardzo ciężkie. Niezależnie od stanu zdrowia, po porodzie kobiety zmuszano do niemal natychmiastowego powrotu do pracy. Te dzieci, które Niemcy uznali za „wartościowe rasowo” były im odbierane i wywożone do III Rzeszy w celu ich zniemczenia. Pozostałe wskutek celowego zaniedbania, braku należytej opieki lekarskiej i głodowych racji żywnościowych masowo umierały.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER