Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Działalność poszczególnych obozów aborcyjnych na terenie III Rzeszy

Z punktu widzenia władz III Rzeszy wysoki odsetek ciąż wśród robotnic przymusowych był równoznaczny z czasową utratą siły roboczej oraz wzmocnieniem siły biologicznej wrogiego narodu. Niemcy postanowili znaleźć formułę, która by usprawiedliwiała i uzasadniała konieczność spędzania płodu u robotnic przymusowych. Już w 1942 r. Adolf Hitler stwierdził: „W obliczu dużych rodzin tubylczej ludności jest dla nas bardzo korzystne, jeśli dziewczęta i kobiety mają możliwie najwięcej aborcji”.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER