Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Egzekucje polskich robotników przymusowych

Według tajnego okólnika Heinricha Himmlera, Reichsführera SS i komisarza do spraw umacniania niemczyzny z 8 marca 1940 r., polscy robotnicy przymusowi za utrzymywanie stosunków płciowych z Niemkami mieli podlegać „specjalnemu traktowaniu” („Sonderbehandlung”). Oznaczało to karę śmieci przez powieszenie bez formalnego wyroku sądowego. Powyższa procedura miała odstraszyć Polaków od nawiązywania bliższych relacji z Niemkami oraz zapobiec „zhańbieniu germańskiej rasy”. Należy podkreślić, że w przeważającej większości przypadków relacje pomiędzy polskimi robotnikami, a niemieckimi kobietami nawiązywały się za obopólną zgodą. Niejednokrotnie planowali oni wspólną przyszłość.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER