Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Fenomen obrazu „Jezusa Miłosiernego”. Rozmowa z Jarosławem Modzelewskim

Jarosław Modzelewski to pedagog, malarz, rysownik, który podejmuje się ponownego namalowania słynnego obrazu Jezusa Miłosiernego z objawień św. Faustyny

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER