Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Historia polskiego sukcesu wciąż trwa

Najniższa stopa bezrobocia w Unii Europejskiej i najlepszy wynik PKB w porównaniu z erą przedcovidową – taką przyszłość dla polskiej gospodarki przewiduje Komisja Europejska na koniec 2022 roku. Przechodzimy drugi głęboki globalny kryzys gospodarczy w XXI wieku i jednocześnie drugi, w którym Polska odnotowuje świetne (w porównaniu z innymi państwami) wyniki. W czym tkwi źródło tego fenomenu?

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER