Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Huty hojną ręką podarowane

W powszechnym odbiorze społecznym funkcjonuje mit otrzymania przez Polskę z ręki Stalina uprzemysłowionych, zagospodarowanych tzw. Ziem Odzyskanych, przy równoczesnej utracie „zapóźnione cywilizacyjnie” ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. Na przykładzie śląskich hut widać, jak ów „sowiecki dar” wyglądał w rzeczywistości - pisze dr Dariusz WĘGRZYN.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER