Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Igor Pogorzelski: Polski jazz tu i tam

Jazzu było wiele w Polsce, ale w latach wczesnych był to jazz „katakumbowy”, grany po domach prywatnych i w klubach IMCA. Był domeną inteligencji, której komunistyczna władza nie lubiła.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER