Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Ilona GOSIEWSKA: „Operacja Ostra Brama” – spotkania Polaków ponad granicami

„Operacja Ostra Brama” to wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, celebrujące działania Armii Krajowej, która wyzwalała Wilno z okupacji niemieckiej. Głównym celem tego projektu są międzypokoleniowe spotkania, ponad granicami państwowymi, Rodaków z różnych krajów i wspólne poznawanie polskiej historii.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER