Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Iwona KIENZLER: Poczet matek polskich

Jadwiga, matka Kazimierza Wielkiego, Zofia – matka króla Jana III Sobieskiego, czy Maria – matka Piłsudskiego to tylko niektóre matki, które odegrały istotną rolę w historii Polski. Wszystkie były kobietami silnymi, niezależnymi i świadomymi roli, jaką miały odegrać. Z okazji obchodzonego w Polsce 26 maja Dnia Matki poczet „Matek-Polek” przypomina Iwona KIENZLER – autorka kilkudziesięciu książek historycznych.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER