Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Jak budować propolskie lobby na Wschodzie? Rozmowa z Pawłem Prokopem

Budowanie propolskiego lobby w krajach Wschodu to przede wszystkim dzielenie się polskim doświadczeniem - mówi Paweł Prokop, prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER