Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Jak w czasie II wojny światowej Polacy ratowali Żydów na Kresach. Rozmowa z Andrieiem Zamoiskim

Z białoruskim historykiem pracującym w Niemczech rozmawia Anna DRUŚ

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER