Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Jaką rolę odgrywają polskie szkoły na emigracji? Rozmowa ze Sławomirem Kowalskim

Dzieci Polaków emigrujących za granicę są w pierwszych latach po wyjeździe nierzadko w trudnej sytuacji. Szkoła polonijna może im pomóc w radzeniu sobie z trudnościami. Rozmowa ze Sławomirem Kowalskim - dyrektorem Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ podczas Forum Polonijnego w Karpaczu.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER