Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Jaką rolę pełnią media polonijne w budowaniu dobrego wizerunku Polski za granicą. Rozmowa z Teresą Sygnarek

Z prezes Forum Mediów Polonijnych rozmawia Anna Druś

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER