Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Jakie znaczenie dla budowy wspólnoty ma pamięć o historii i język ojczysty? Jakie znaczenie dla polityki pamięci mają dialog i współpraca międzynarodowa? W jaki sposób organizacje i stowarzyszenia polonijne stają się ambasadorami Polski?

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2021-22 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER