Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Karol SACEWICZ: Święto pracy bez odium PRL

Święto 1 maja, zanim zostało „zepsute” w PRL, było programowym i ideowym głosem części społeczeństwa II Rzeczypospolitej; głosem ludzi, którzy mieli swoje konkretne odzwierciedlenie w ugrupowaniach politycznych, przede wszystkim tych lewicowych, z lewicą niepodległościową na czele. Gdyby chcieć je celebrować dzisiaj w podobnym wymiarze, trzeba byłoby pozbyć się całego odium PRL, odium komunistycznego zawłaszczenia i wypaczenia tego święta, odium, które jego idee podeptało – uważa dr hab. Karol SACEWICZ z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz z olsztyńskiego IPN.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER