Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Każdy chciał być blisko niego. O fenomenie Jana Pawła II mówi Paweł Zuchniewicz

Na czym polegał fenomen Jana Pawła II? Z Pawłem Zuchniewiczem - dziennikarzem, badaczem pontyfikatu papieża-Polaka rozmawia Marcin Jagiełowicz

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER