Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Konstytucja 3 Maja to wspólne dziedzictwo państw naszego regionu. Rozmowa z Pawłem Szrotem

Konstytucja 3 Maja to wspólne dziedzictwo Europy Środkowej, tradycja wspólnoty historycznej, kulturowej, częściowo też językowej, która ma przyszłość, co widać szczególnie teraz, gdy na Ukrainie giną ludzie – mówi Paweł Szrot, szef gabinetu Prezydenta RP w rozmowie z Łukaszem Jankowskim.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2021-22 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER