Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Prof. Wojciech Kudyba: Książki, które opowiadają Polskę (3). Ostatnie teksty Stanisława Lema

Zebrane w kilku książkach ostatnie teksty Stanisława Lema to próba patrzenia szerzej, poza horyzont bieżącej wrzawy medialnej. Tak jak człowiek, który prowadzi pojazd z dużą prędkością, zmuszony jest patrzeć jak najdalej przed siebie.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER