Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Książki, które opowiadają Polskę. „Instalacja Idziego” Jerzego Sosnowskiego

Wydana w 2009 r. powieść Sosnowskiego Instalacja Idziego ujawnia zasadnicze i nieusuwalne napięcie pomiędzy prawami miłości bliźniego i prawami walki ekonomiczno-politycznej. Tytułowy bohater odstaje innością od reszty świata, przez co staje się lustrem pozwalającym dostrzec reguły świata, w którym żyjemy.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER