Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Największe imprezy folklorystyczne w lipcu i sierpniu 2023 w Polsce

Miejsc, gdzie będzie można poznawać polskiej obyczaje i tradycje jest tego lata wyjątkowo dużo. Zapraszamy do poznawania najciekawszych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER