Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Nasz sztandar płynie ponad trony! Historia polskiego ruchu robotniczego

Polski ruch robotniczy odegrał ogromną rolę w najnowszej historii państwa i narodu polskiego. Walkę o sprawiedliwość społeczną łączono jednocześnie z walką o niepodległość - pisze Przemysław PREKIEL.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER