Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Norwid – złożony „z jasnych promieni i pasów atramentowej czarności”

W Paryżu powstała większość największych jego dzieł, zarówno literackich, jak i malarskich. Paryż był w owym czasie głównym ośrodkiem polskiej Wielkiej Emigracji, i to odniesienie do niej jest ważnym „kluczem do Norwida”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER