Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

O polskiej szkole plakatu i nie tylko

Uznawanie plakatu za przedmiot narodowej dumy uchodzi w Polsce niemalże za aksjomat. Dokonania polskich grafików projektantów to istotny rozdział plastyki współczesnej i niezbywalna część tradycji artystycznej. Pogląd taki jest powszechnie respektowany także poza granicami kraju, zwłaszcza z powodu „polskiej szkoły plakatu”, która stała się fenomenem plastycznym na trwałe wpisanym w kulturę wizualną drugiej połowy XX wieku. By opinię tę uprawomocnić, konieczna jest dygresja historyczna.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER