Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Grzegorz Majchrzak: Od „mniejszego zła” do „mniejszego zła”

„Sytuacja jest coraz bardziej niebezpieczna, strajki rozszerzają się, żądania eskalują. Przyznam się, że nie wiem, co można jeszcze robić poza tym, co robimy […] Co się tyczy wolnych związków zawodowych – coraz więcej ludzi się za nimi opowiada. Ja jestem przeciw. Ale jest określona sytuacja, grozi nam strajk generalny. Może trzeba wybierać mniejsze zło, a potem starać się z tego wybrnąć?” – stwierdzał podczas posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 29 sierpnia 1980 r. stojący na czele partii, a tym samym i państwa Edward Gierek. I władze PRL zdecydowały się po raz pierwszy w dekadzie lat 80. na „mniejsze zło”. Było nim podpisanie porozumień ze strajkującymi robotnikami w Szczecinie, Gdańsku i kolejnych miastach, a w efekcie powstanie NSZZ „Solidarność”.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER