Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Odpowiedzialność karna załogi obozu KL Stutthof w polskim porządku prawnym (zarys problemu)

Problematyka związana ze ściganiem zbrodni popełnionych w latach 1939-1945 przez Wehrmacht i funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w tym również w obozach koncentracyjnych, nie jest rozdziałem zamkniętym w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER