Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: dr hab. Monika TOMKIEWICZ

,
Dyskusja na temat wojennej przeszłości Rudolfa Spannera, któremu przypisuje się wojenny proceder produkowania mydła z tłuszczu ludzi zamordowanych przez nazistów -nadal trwa i rozbudza wyobraźnię naukowców, dziennikarzy i publicystów – pisze prof. Monika Tomkiewicz
, ,
Mieszkający na Pomorzu Polacy i Żydzi, przedstawiciele różnych warstw społecznych – inteligencji, duchowieństwa, robotników, właścicieli ziemskich – i osoby chore psychicznie, zostali w pierwszych miesiącach II wojny światowej zamordowani przez oddziały Volksdeutscher Selbstschutz. W krótkim czasie zginęło ok. 40 tys. osób, przez co tzw. zbrodnia pomorska jest dziś porównywana do Katynia. Mimo ogromnej skali zbrodnia ta jest ciągle znikomo obecna we współczesnej refleksji nad II wojną światową – pisze dr hab. Monika TOMKIEWICZ z Biura Badań Historycznych IPN.

NEWSLETTER