Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Ojcowie niepodległości: Ignacy Daszyński

Odkąd we wczesnej młodości zetknął się bezpośrednio z biedą, wykluczeniem i problemami rodzącej się klasy robotniczej, stał się jednym z głównych twórców ruchu socjalistycznego w Polsce. Zasłynął jako zwolennik Piłsudskiego i znakomity mówca oraz twórca Tymczasowego Rządu Ludowego w listopadzie 1918 r. O Ignacym Daszyńskim pisze dr hab. Krzysztof KLOC.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER