Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Ojcowie Niepodległości: Józef Piłsudski

Nawet na emeryturze pozostawał Komendantem dla wiernych mu żołnierzy i stronników. Cykl o Ojcach Niepodległości, przygotowany przez historyka dr. Krzysztofa Kloca, otwiera Józef Piłsudski.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER