Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Ojcowie niepodległości: Roman Dmowski

Według Dmowskiego szansa na niepodległość leżała w powiązaniu sprawy polskiej z państwami Ententy, w tym Rosji, a jej podstawą miało być wpierw zjednoczenie wszystkich części rozebranej Rzeczypospolitej. Głównym zaś wrogiem były Niemcy. Sylwetkę Romana Dmowskiego – jednego z ojców polskiej niepodległości – szkicuje dr hab. Krzysztof Kloc.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER