DlaPolonii to portal opinii ze stałą redakcją i warsztatami dla dziennikarzy i liderów polonijnych.
Dedykowane treści, bieżące komentarze, wywiady, autorskie teksty z kraju. Wszystko, czym żyje Polska i co ważne dla Polaków za granicami: pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie.
Zapraszamy do współpracy i dzielenia się doświadczeniem polskości. Dołącz do wspólnoty

Najnowsze

Infografiki

Reymont zapisał się w historii literatury przede wszystkim jako pisarz, nowelista i reportażysta. Chociaż pamiętany jest głównie jako autor Ziemi obiecanej i Chłopów, to w rzeczywistości jego dzieło jest bardzo różnorodne i nie zamyka się tylko w dokonaniach prozatorskich.
Życiem chłopa rządzą proste instynkty i walka o ziemię-żywicielkę. Ale jednocześnie tkwi w nim godność i niemal królewska duma. Taki obraz mieszkańców polskiej wsi przyniósł Reymontowi Nagrodę Nobla. 120 lat temu, 18 stycznia 1902 roku, warszawski „Tygodnik Ilustrowany” rozpoczął druk jego powieści „Chłopi”
Wydarzenia 1989 roku rozpoczęły proces budowy demokracji i odzyskiwania przez Polaków wolności – pisze prof. Łukasz Kamiński, historyk Uniwersytetu Wrocławskiego.
Hymn to pieśń strzelista, podniosła, budząca szacunek i wzruszenie, specjalny utwór na specjalne okazje danego narodu. Początek tej formy muzycznej w Europie sięga IX wieku. Wyobrażamy sobie, że najważniejsze dla narodów pieśni powstają w szczególnych warunkach, w sytuacji uniesienia i wyższej potrzeby. Tymczasem nasz „Mazurek Dąbrowskiego” powstał podczas suto zakrapianej biesiady.
, , , ,
Współczesny świat jazzu w Polsce to nieustanna kontynuacja, i to nie tylko jazzowa. Nie ma bowiem „polskiego jazzu”, za to jest odrębny brzmieniowo i stylistycznie jazz w Polsce. Będąc jazzmanami polskimi, jesteśmy jazzmanami świata. Bez kompleksów.
, , , ,
„Rotę” rozsławił Feliks Nowowiejski, autor muzyki do wiersza Marii Konopnickiej. W 1910 roku, jako dyrektorowi Towarzystwa Muzycznego w Krakowie zlecono mu przygotowanie obchodów okrągłej rocznicy bitwy pod Grunwaldem, a on ściągnął do śpiewania tej pieśni chóry ze wszystkich zaborów. 100 lat później w Krakowie zrobiliśmy to samo.
, , , ,
Zbudowaliśmy nowoczesne stowarzyszenie, mające ciągle duże ambicje, jednocześnie bardzo dbające o to, aby nie zagubić naszego autentycznego zaangażowania, prawdziwej oddolnej inicjatywy, skupienia na potrzebach naszych Beneficjentów.

Polacy na mapie świata

Wideo

Muzyka nie ma granic

Podcast