Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Pamięć o rosyjskich zbrodniach jest składnikiem polskiej racji stanu

Rzeź warszawskiej Pragi w 1794 r., zsyłki na katorgę, tortury i egzekucje w carskich więzieniach podczas zaborów, Wielki Terror, łagry, zbiorowe mogiły i katownie NKWD z czasów ZSRR, czy wreszcie mordy cywilów w Buczy, Irpieniu oraz innych miejscowościach Ukrainy, łączy jedno – rosyjska ręka trzymająca bat, bagnet, karabin lub pistolet – pisze Patryk PALKA.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER