Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Paulina MIKUŁA: „W Ukrainie” zamiast „na Ukrainie”? Język ma moc

Wybierając w języku polskim formy „w Ukrainie” i „do Ukrainy”, podkreślamy niepodległość, niezależność i samodzielność tego kraju. Językowo obie formy są prawidłowe, ale wybór przyimka "w" będzie w obecnej sytuacji symbolicznym wsparciem, ponieważ język ma moc - pisze filolog polska i popularyzatorka popularyzatorka wiedzy o języku polskim Paulina MIKUŁA, autorka popularnego vloga „Mówiąc inaczej”.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER