Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Piłsudski między Hitlerem i Stalinem

Józef Piłsudski odciskał swoje piętno na polityce zagranicznej w kilku kluczowych momentach historii II Rzeczypospolitej. Za najważniejszy okres działalności na tym polu Marszałka należy uznać lata 30., a zatem ostatnie lata jego życia. Realizowaną wówczas politykę można uznać za najbardziej dojrzałą i zwieńczoną niewątpliwym sukcesem.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER