Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Polki, które zmieniały świat: Olga Boznańska, szara malarka

Olga Boznańska (1865–1940) to niewątpliwie najwybitniejsza polska malarka okresu Młodej Polski, rozpoznawalna głównie dzięki wiszącym w szkołach reprodukcjom jej obrazów jak i dzięki biografii napisanej przez Angelikę Kuźniak.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER