Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Polscy naukowcy wracają do kraju. O programie „Polskie powroty” mówi Dawid KOSTECKI

Jak sprawić, by polscy badacze i naukowcy chcieli z zagranicy wrócić do kraju? Jak zatrzymać i w Polsce? O programie "Polskie powroty" opowiada Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER