Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA: Polska gospodarka radzi sobie mimo wielu wyzwań

Nie można patrzeć na stan polskiej gospodarki wyłącznie przez pryzmat wzrostu lub spadku PKB, należy brać pod uwagę też inne miary. Pokazują one, że nasz kraj rozwija się dynamicznie, a jakość życia mieszkańców poprawia się z roku na rok – pisze prof. Elżbieta Mączyńska.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER