Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Polska historia rekonstruowana w Anglii. Rozmowa z Adamem Czajką

Jak polskie grupy rekonstrukcyjne działają w środowiskach polonijnych? O angielskiej grupie "First to fight" opowiada jej założyciel Adam Czajka

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER