Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Polska polityka zagraniczna. Rozmowa z Witoldem Waszczykowskim

Jakie były kamienie milowej polskiej polityki zagranicznej w ostatnich 30 latach? Jak ta polityka powinna wyglądać teraz i w przyszłości? Z Witoldem Waszczykowskim rozmawia Michał Górski

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER