Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Polska z dodatnim bilansem handlowym – czy mamy powody do radości? Rozmowa z Ignacym Morawskim

Co to jest bilans handlowy i dlaczego dobrze, że jest on dla Polski dodatni. Z makroekonomistą Ignacym Morawskim rozmawia Marcin Jagiełowicz

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER