Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Polskie groby wojenne i historyczne za granicą – nierozerwalna część naszego dziedzictwa

Kluczowe znaczenie mają przedsięwzięcia prowadzone na najważniejszych polskich nekropoliach na Wschodzie: na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Cmentarzu Bajkowa w Kijowie, Cmentarzu Bazyliańskim w Krzemieńcu, Cmentarzu Komunalnym w Czerniowcach, na Cmentarzu na Rossie w Wilnie czy na Cmentarzu św. Michała w Rydze. Ze względu na wybitną rangę artystyczną i szczególną doniosłość jako nośników pamięci o historii i dziedzictwie dawnej Rzeczypospolitej te miejsca są objęte działaniami wieloletnimi.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER