Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Prof. Anna Cegieła: Polszczyzna jako wartość

Język nie jest zwykłym narzędziem, gdyż to my podlegamy jego działaniu w każdej fazie poznawania świata i w naszej wiedzy o nim. Dzięki językowi komunikujemy się z drugim człowiekiem i to on wciąż kształtuje kulturę narodu.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER