Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Prof. Stanisław ŻERKO: Ziemie Zachodnie a sprawa reparacji od Niemiec

Pojawiają się niekiedy – zwłaszcza w Republice Federalnej – głosy, jakoby Polska nie powinna wysuwać sprawy należnych od Niemiec odszkodowań za straty i cierpienia okresu wojny i okupacji, ponieważ otrzymała w 1945 r. Ziemie Zachodnie i Północne. W tym ujęciu nabytki terytorialne państwa polskiego stanowiły formę odszkodowania za straty zadane przez III Rzeszę. Tymczasem są to całkowicie odrębne sprawy.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER