Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Rada Europy – autorytet na bruku

26 listopada minęło 30 lat członkostwa Polski w Radzie Europy, najstarszej, największej i do niedawna najbardziej szanowanej europejskiej organizacji zajmującej się prawami człowieka, standardami demokracji i państwa prawa oraz wspieraniem tożsamości i różnorodności kulturowej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER