Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Rajmund KLONOWSKI: „Polak pan, a Litwin cham”: rosyjska propaganda w relacjach polsko-litewskich

Rosyjska propaganda miała i ma nadal wielki wpływ na wspólne relacje narodów dawnej Rzeczypospolitej: Białorusinów, Litwinów, Polaków i Ukraińców. Republikański ustrój naszego regionu był bowiem bezpośrednim zaprzeczeniem imperialistycznej tyranii, jaka panowała w Moskwie – pisze z Wilna Rajmund Klonowski, redaktor „Kuriera Wileńskiego”.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER