Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

„Rota” – patriotyczna historia powstania i upamiętnienia

„Rotę” rozsławił Feliks Nowowiejski, autor muzyki do wiersza Marii Konopnickiej. W 1910 roku, jako dyrektorowi Towarzystwa Muzycznego w Krakowie zlecono mu przygotowanie obchodów okrągłej rocznicy bitwy pod Grunwaldem, a on ściągnął do śpiewania tej pieśni chóry ze wszystkich zaborów. 100 lat później w Krakowie zrobiliśmy to samo.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER